ورود     | ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
درباره استانExpand درباره استان
حوزه تبريزExpand حوزه تبريز
معرفي هنرمندانExpand معرفي هنرمندان
گالري تصاويرExpand گالري تصاوير
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
تولیدات
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
مینا اکبری
مینا اکبری
تعداد بازدید: 1519
زمینه فعالیت:
تئاتر


تحصيلات: ليسانس بازيگري


شروع فعاليت از سال 68 با آموزش و پرورش و 74 با وزارت ارشاد

 


‏_ سوابق اجرايي:‏
نمايش «من مسواكم» ـ در سينما فرهنگيان تبريز توسط آموزش و پرورش سال68‏
‏_ نمايش «خانواده» ـ در سينما فرهنگيان تبريز توسط آموزش و پرورش سال 69‏
‏_ طنز «جبلدز» ـ در سينما فرهنگيان تبريز توسط آموزش و پرورش سال 70‏
‏_ نمايش «ليلي و مجنون» ـ‌بازيگر ـ اجراي عموم و شركت در جشنواره فجر سال 75 ـ كارگردان: اسد صادقي ـ تبريز و تهران سال 74‏
‏_ نمايش فرم امام زمان ـ نويسنده و كارگردان: شركت در همايش سراسري هنرمندان بسيجي ـ تبريز و تهران سال 76‏
‏_ نمايش سلوك ‏BKT‏ ـ بازيگر ـ عدم بازبيني ـ كارگردان:‌ يونس صفري سال 76‏
‏_ نمايش خان ميرزا ـ بازيگر ـ شركت در جشنواره استاني و اجراي عمومي ـ كارگردان: رامين راستي سال 77‏
‏_ نمايش «آرش شيوا تير» ـ بازيگر ـ اجراي عمومي و شركت در جشنواره استاني ـ منطقه اي و فجر كارگردان: رامين راستي ـ تبريز ـ كرمانشاه ـ تهران سال 78‏
‏_ نمايش«محاكمه ژاندارك» ـ بازيگر ـ اجراي عمومي و اجرا در جشنواره استان ـ كارگردان: يونس صفري ـ تبريز سال 79‏
‏_ نمايش«رؤياي واقعي» ـكارگردان و نويسنده ـ و بازيگر ـ شركت در جشنواره استاني و كشوري كانون‌هاي بسيج جوانان ـ تبريز و كرمانشاه سال 79‏
‏_ نمايش «آدامس» ـ عدم بازبيني ـ‌كارگردان: محمد رمضاني ـ تبريز سال 80‏
‏_ نمايش «مداد كوچولو» ـ عدم بازبيني ـ كارگردان: محمد رمضاني ـ تبريز سال 81‏
‏_ نمايش«البته واضحومبرهن است كه...»ـ بازيگر ـ اجراي عموم و اجراي مهمان در جشنواره استاني ـ كارگردان: سيامك افسايي ـ تبريز سال 80‏
‏_ نمايش «بعد از يك نمايش» ـ طراح صحنه ـ شركت در جشنواره استاني سوره ـ كارگردان: علي مجيدپور ـ تبريز‏
‏_ نمايش «مث اون زمونا» ـ بازيگر ـ عدم بازبيني ـ كارگردان: محمد رمضاني ـ تبريز
‏_ نمايش «زايش مهر» ـ بازيگر ـ اجراي عموم ـ كارگردان: منصور عيدي ـ تبريز سال 81‏
‏_ نمايش «رهزن دهر» ـ بازيگر ـ طراح صحنه و لباس ـ اجراي عموم و شركت در جشنواره استاني و كشوري ـ كارگردان: اميرنصيربيگيـ تبريز سال83‏
‏_ نمايش «در سايه سار سوگ سكوت» ـ بازيگر ـ شركت در جشنواره كشوري آيينهاي عاشورايي ـ‌ كارگردان: سعيد نجفيان ـ تهران سال 84‏
‏_ نمايش «فصل صبوري» شركت در جشنواره استاني نمايشنامه خواني ـ كارگردان و نمايشنامه خوان ـ تبريز سال 84‏
‏_ نمايش «يك حج تا شب» و شركت در جشنواره استاني و كشوري ـ بازيگر و كارگردان ـ تبريز و مشهد سال 85‏
‏_ نمايش «پرندگان» ـ اجراي عمومي ـ بازيگري و نمايشنامه خواني ـ تبريز و تهران ـ كارگردان: سعيد نجفيان سال 85‏
‏_ نمايش منطق الطير ـ بازيگرـ اجراي عمومي ـ كارگردان: رامين راستي ـ تبريز سال 77‏
‏_ نمايش «سوختن مدام بر محور صندوق نسوز» ـ شركت در جشنواره استاني ـ بازيگر ـ كارگردان: علي پوريان ـ تبريز سال 77‏
‏_ نمايش «برگشتي در كار نيست» ـ‌طراح صحنه ـ اجراي عمومي و اجراي مهمان جشنواره استاني ـ كارگردان: هادي شكرگزار ـ تبريز سال 81‏
‏_ نمايش «دخترك شب طولاني» ـ اجحراي عموم و شركت در جشنواره استاني و كشوري و شركت در جشنواره استاني ماه ـ كارگردان،بازيگر و طراح صحنه ـ تبريز و كرمانشاه سال 86‏
‏_ نمايش «حضرت زهرا» ـ اجرا عموم ويژه روز مادر ـ نويسنده و كارگردان ـ تبريز سال 87‏
‏_ نمايش «بر بلنداي حجفه» ـ اجراي عموم ويژه روز غدير ـ نويسنده و كارگردان ـ تبريز سال 88‏
‏_ نمايش عروسكي «شهر اسباب بازيها» ـ اجراي عموم ـ‌كارگردان ـ تبريز و مرند سال 87‏
‏_ «از آدم تا زهرا» ـ‌ اجراي عموم ويژه روز مادر ـ نويسنده و كارگردان ـ تبريز سال 88‏
‏_ «با كاروان كربلا1» ـ اجراي عموم ـ نويسنده و كارگردان ـ تبريز سال 88‏
‏_ «با كاروان كربلا 2 » ـ‌ اجراي عموم ـ نويسنده و كارگردان ـ تبريز سال‏‎ ‎‏89‏
‏_ «كبوتري ناگهان»‌ـ‌اجرا در جشنواره استاني ـ بازيگر ـ تبريز سال 88‏
‏_ «غريبه» ـ اجراي عموم و اجرا در جشنواره استاني ـ‌ تبريز ـ بازيگر ـ‌كارگردان: رامين رياضي سال 89‏
ـ «دل در كدام سوي سينه است» ـ بازيگر ـ اجراي عموم ـ كارگردان:‌سعيد نجفيان ـ تبريز سال 81‏
ـ «باران» ـ اجراي عموم ـ‌بازيگر ـ كارگردان: بهاركريم زاده ـ تبريز سال 86‏
ـ نمايش «علي» ـ اجراي عموم ـ كارگردان و نويسنده ـ اجرا در مشهد سال 87‏
‏_ نمايش «نخل و كوسه»‌ـ عدم بازبيني ـ كارگردان:‌رضا سلماني ـ تبريز سال 80‏
‏_ نمايش «چشم در برابر چشم» ـ كارگردان ـ اجراي پايان نامه ـ تبريز سال 87‏
‏_ نمايش «ساراي» ـ اجراي پايان نامه ـ نويسنده و كارگردان و بازيگر ـ تبريز سال 88‏
‏_ نمايش «غدير»‌اجرا براي روز غدير ـ بازيگر ـ تبريز سال 81‏
‏_ نمايش « دايره» ـ اجراي عموم در دانشگاه ـ تبريز ـ كارگردان: سجاد راثي هاشمي سال 87‏
‏_ بيداري خانه نسوان ـ اجراي عموم ـ كارگردان:‌امير حجازي ـ بازيگر سال 90‏
‏_ ‌اجراي نمايش «اسماعيل ، اسماعيل» ـ بازيگر ـ اجراي پايان نامه ـ كارگردان: ايمان اعتدال سال 87‏
‏_ نمايش « حضرت محمد» ـ اجرا در دانشگاه سراسري تبريز ـ‌نويسنده و كارگردان سال 89‏
‏_ فيلم سينمايي «ايلا» كارگردان: نادر ساعي ور ـ‌شبكه استاني سال 81‏
‏_ نمايش قهرمان ـ بازيگر ـ اجراي عموم و شركت در جشنواره استاني ـ كارگردان: حسين عبدالهي سال 87‏
‏_ سريال عروسكي «محله ننه قصه» ـ 13 قسمت ـ عروسك گردان ـ كارگردان: حميدي شفيق
‏_ سريال «مأموريت حساس» ـ شبكه 2 و استاني ـ منشي صحنه ـ 13 قسمت
‏_ مجموعه جنگ جوان ـ‌90 قسمت ـ بازيگر
‏_ دوبله سريال «قابهاي خالي» براي شبكه بين المللي سحر
‏_ دوبله فيلم «چگونه نامه هاي عاشقانه بنويسيم» و...‏

دوره هاي آموزشي:‏
‏_ شركت در كلاسهاي آموزشي مقدماتي تئاتر سال 74 اساتيد: قبه زرين ـ صادقي ـ كوهپايه ـ ولي زاده ـ لزيري ـ  اخي
‏_ شركت در كلاسهاي آموزشي فشرده نمايشنامه توسط دكتر پروانه مژده
‏_ شركت در كلاسهاي آموزشي فشرده كارگرداني توسط احمد دامود
‏_ شركت در كلاسهاي آموزشي فشرده نمايشنامه نويسي ـ ايرج قادري

دوره هاي تدريس:‏
تدريس بازيگري و تئاتر در دانشگاه سراسري تبريز ‏
تدريس بازيگري مقدماتي و تكميلي سال 88 ـ ‌بسيج هنرمندان تبريز- سال 88-89‏
تدريس بازيگري مقدماتي سال 88 ـ حوزه هنري استان
تدريس تئاتر در مدارس از سال 79 تا كنون (نمايش صحنه اي ـ عروسكي ـ بازيگري)‏
تدريس تئاتر در سازمان ملي جوانان ـ انجمن نگاه نو
جزو هيئت داوران آموزش و پرورش نواحي و استان
هيئت بازخواني جشنواره بسيج سال 83‏
هيئت اجرائي جشنواره كشوري بسيج سال 89 ‏
مديريت امور انجمن هاي استان بسيج هنرمندان آذربايجان شرقي ‏
تدريس عروسك سازي و عروسك گرداني و نمايش هاي عروسكي ـ انجمن نگاه نو
تدريس گريم و تاريخ تئاتر در انجمن نگاه نو
عروسك گردان برنامه كودك استاني به مدت 3 سال 85 – 82‏

مقام و رتبه هاي كسب شده:
‏_ مقام اول بازيگري زن و مقام اول كارگرداني ـ جشنواره استاني كانونهاي بسيج جوانه ـ نمايش رؤياي واقعي 79‏
‏_ مقام اول طراحي صحنه ـ جشنواره استاني سوره ـ  80 ـ بعد از يك نمايش ‏
‏_ مقام اول بازيگري زن و مقام اول كارگرداني ـ جشنواره كشوري بسيج ـ  85 ـ يك صبح تا شب
‏_ مقام اول طراحي صحنه و مقام سوم بازيگري زن ـ جشنواره استاني بسيج ـ  83 ـ رهزن دهر
‏_ مقام سومي كارگرداني ـ جشنواره كشوري بسيج ـ  86  ـ دخترك شب طولاني‏
‏_ مقام اول كارگرداني و مقام دوم بازيگري زن و مقام سوم طراحي جشنواره استاني ماه ـ 86 ـ دخترك شب طولاني
‏_ مقام سوم بازيگري زن جشنواره استاني تبريز ـ  89 ـ غريبه
‏_ مقام اول بازيگري زن جشنواره اهر 84 ‏
‏_ مقام اول بازيگري زن و مقام سوم كارگرداني ـ جشنواره شهداي سردرود ـ 79 ـ 80‏
‏_ مقام سوم كارگرداني مقام ويژه گروه نمايشنامه خواني و در جشنواره استاني نمايشنامه خواني حوزه هنري 84 ‏ 
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری تعلق دارد | نقشه سايت