ورود     | ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
درباره استانExpand درباره استان
حوزه تبريزExpand حوزه تبريز
معرفي هنرمندانExpand معرفي هنرمندان
گالري تصاويرExpand گالري تصاوير
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
تولیدات
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی

نام : علي
نام خانوادگی : نظمي
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
شاعر


متولد: 1306_ تبريز (محله شتربان)‏

بهره‌مند از محضر‎:‎‏ شادروان ملك الشعراي بهار، رهي معيّري‏
‎                         ‎عباسقلي خان وقايعي و اديب طوسي

استاد نظمی در طول حیات خود با اساتید بزرگی همچون بدیع الزمان فروزانفر- ملک الشعرای بهار- رهی معیری- شهریار- پرویز ناتل خانلری-جلال الدین همایی- اخوان ثالث و دکتر منوچهرمرتضوی مصــــــاحبت و نشست و برخاست داشته اند.‏
نظمی در سرودن شعر بخصوص غزل از استاد سخن سعدی پیروی می کند و دربسیاری از اشــــــعارش به این موضوع٬ اعتراف و افتخار می کند:‏

‏«نظمی»  به غزل شهرهٴ آفاق نمی شد/گر پیروی از سعدی شیراز نمی کرد
‏  گر به  قول و غزل  آوازهٴ «نظمی»   طلبید/همچو من پیروی از سعدی شیراز کنید‏
‏ چو سبک و شیوهٴ سعدی گزیده ام «نظمی»/حدیث خود به جهان جاودانه خواهم کرد‏

نظمی بعد از شهریار وارث شعر فارسی در آذربایجان است. زبان شعرنظمی زبان شعرشیراز است. ‏
دکتر میرنعمت اله موسوی درمقدمه جلد دوم دیوان نظمی با اشاره به این موضوع چنین گفته اند که: اگـر چندغزل از شاعران بزرگ سدهٴهقتم بشنویم و به دنبال آن غزلی از نظمی را گوش کنیم به احتـمال قوی٬ فاصلهٴهفتصدساله میان این غزلها تشخیص داده نشود!‏
نظمی استاد غزل است.  از شعر او  بوی بهار می آید٬ سبک شعری اش سهل و ممتنع است. عشق و عاشقی درشعر او تبلور کرده و در یک کلام٬ در عصر ماشینیزم٬ ادبیات کهن ایران زمین که رفته رفته رو به فراموشی گذاشته٬ در شعر نظمی جانی دوباره گرفته است.‏


به شعر و شاعری«نظمی»من آن باشم که جزصائب/ به نام نامی تبریز ٬ قطران  ماند و من ماندم
عاشقم  ٬ عاشقم از عشق نمی پرهــــــیزم/بگذر ای ناصح  از این  پند ملال انگـــــــــــــــیزم
عیــــــد  است  در  نظارهٴ  باغ  و  بهار  باش/درزیر گل ٬ پیـــــــــــــاله کش از دست یار باش‏


جناب استاد نظمی علاوه بر شعر٬ قدرت و تسلط خاصی درفن ماده تاریخ دارد.حساب تاریخ ولادت و وفات (شمسی یا قمری) با استفاده از حروف ابجد بصورت شعر٬ تخصص استاد می باشد.‏
استاد تاکنون درحدود 500ماده تاریخ برای شعرا و ادبای سلف سروده اند که در صدسال اخیر بی نظـــــیر است. تعداد 200ماده تاریخ و شرح حال شاعران بزرگ ایران در کتابی به نام دویست سخنور بمـــدت 9 سال(1345- 1354ش)توسط حضرت استادی گردآوری و تدوین شده که یکی از شاهکارهای ادب فارسی به شمارمی رود.‏

‏  ‏
‏ تاریخ کسان ز طـــــبع من باید جست             بس گفت ازین دست و بسی خواهدگفت‏
‏ تاریخ وفات  دیگــــــــــــران  من  گفتم            تاریخ مـــــــرا تا چه  کسی خواهد گفت !؟‏

این رباعی استاد برروی جلدکتاب دویست سخنور چاپ شده. جناب دکتر شفیعی کدکنی پس ازخواندن این رباعی متاثر گشته و رباعی زیررا برای استاد نظمی سرودند: ‏

تاریخ  تو   را  به   زندگانی  گوییم                وز  دولت  و بخت آسمانی گوییم
نام تو به شعرفارسی خورده  گره               زان  روی ٬ ز عمر جاودانی گوییم

 
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری تعلق دارد | نقشه سايت