ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
درباره استانExpand درباره استان
حوزه تبريزExpand حوزه تبريز
معرفي هنرمندانExpand معرفي هنرمندان
گالري تصاويرExpand گالري تصاوير
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
تولیدات
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
 
 
برنامه هاي حوزه هنري آذربايجان شرقي در مردادماه 90

روز
تاريخ
برنامه
شنبه
01/5/90
كلاس طراحي گروه A  توسط آقاي خدائي 30/8-30/13  
كلاس تصويرسازي B  توسط خانم 30/8_30/13
آماده سازي كتاب «معناي لبخند محمد » مراحل فني و فيپا
يكشنبه
02/5/90
اختتاميه جشنواره دستهاي كوچك دعا 17-20
كلاس طراحي گروه B توسط آقاي خدائي 30/8-30/13
كلاس تصويرسازي A توسط خانم هاشمي30/8-30/13
كلاس آموزش عكاسي توسط كمال شب خيز 16- 18
تمرين هفتگي گروه موسيقي 9-11
دوشنبه
03/5/90
كلاس طراحي گروه  A  توسط آقاي خدائي30/8-30/13
كلاس تصويرسازي B  توسط خانم 30/8-30/13
سه شنبه
04/5/90
كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 17-20
كلاس طراحي گروه  Bتوسط آقاي خدائي 30/8-30/13
كلاس تصويرسازي A توسط خانم هاشمي30/8-30/13
كلاس آموزش نقاشي سعيد آجرپز30/10-12
جلسات نقد آثار هنري ساعت 16
پيگيري و شروع مراحل آماده سازي كتاب پژوهش موسيقي
پخش فيلم تئاتر ؛همراه با جلسه تحليل اثر
چهارشنبه
05/5/90
جلسه ي شعر جوان توسط آقاي هوشنگ 17-20
برنامه ريزي براي تشكيل گروه كر وسرود
برنامه ريزي برگزاري نشست هاي پژوهشي (با حضور اساتيدهنر از تهران)

پنج شنبه
06/5/90
كلاس آموزش خوشنويسي براي كاركنان توسط مهندس فتحي 30/8-30/9
نمايش و نقد فيلم «سن پترزبورگ» ساخته عليرضا افخمي 16
شنبه
08/5/90
كلاس طراحي گروه A توسط آقاي خدائي 30/8-30/13
كلاس تصويرسازي  B توسط خانم هاشمي30/8-30/13
سخنراني سركار خانم «ماوا حسين زاده » با موضوع نشانه شناسي آثار  سمبوليسم با نگاهي به نمايشنامه برزخ نوشته ويليام باتلريتس 18 -20
 
يكشنبه
09/5/90
كلاس طراحي گروه B توسط آقاي خدائي 30/8-30/13
كلاس تصوير سازي گروه A توسط خانم هاشمي 30/8-30/13
دوشنبه
10/5/90
كلاس طراحي گروه A توسط آقاي خدائي30/8-30/13
كلاس تصويرسازي B  توسط خانم هاشمي30/8-30/13
چاپ كتاب عكس
 
سه شنبه
11/5/90
كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 17-20
كلاس طراحي گروه
B توسط آقاي خدائي30/8-30/13
كلاس تصويرسازي A توسط خانم هاشمي30/8-30/13
كلاس آموزش نقاشي سعيد آجرپز10/30-12
جلسات نقد آثار هنري ساعت 16
پنج شنبه
13/5/90
كلاس آموزش خوشنويسي براي كاركنان توسط مهندس فتحي 30/8-30/13
نمايش و نقد فيلم «هفت دقيقه تا پائيز» ساخته عليرضا افخمي 16
شنبه
15/5/90
كلاس طراحي گروه A توسط آقاي خدائي30/8-30/13
كلاس تصويرسازي B  توسط خانم هاشمي30/8-30/13
يكشنبه
16/5/90
كارگاه تحليل داستان آقاي دكتر ناصر مطلب زاده   17-19
كلاس آموزش عكاسي آقاي كمال شب خيز 16-18
تمرين هفتگي گروه موسيقي 9-11
جلسه گروه تصويرسازي  17
 
دوشنبه
17/5/90
كلاس نقاشي توسط آقاي سعيد آجرپز 30/10- 12
سه شنبه
18/5/90
كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 17-20
 
كلاس آموزش طراحي سعيد آجرپز30/10-12
جلسات نقد آثار هنري ساعت 16
 
چهارشنبه
19/5/90
گروه عكاسي ميهمان توسط آقاي پارچه فروش ساعت 17
پنج شنبه
20/5/90
كلاس آموزش خوشنويسي براي كاركنان توسط مهندس فتحي 30/8-30/9
نمايش و نقد فيلم مستند« قلعه »ساخته كامران شير دل 16
شنبه
22/5/90
كلاس طراحي گروه آ توسط آقاي خدائي 10- 30/11
يكشنبه
23/5/90
كارگاه تحليل داستان آقاي دكتر ناصر مطلب زاده 17-19
كلاس آموزش عكاسي آقاي كمال شب خيز 16-18
تمرين هفتگي گروه موسيقي 9-11
جلسه گروه تصويرسازي ساعت 17
 
دوشنبه
24/5/90
نشست شاعران و اساتيد با حضور آقاي هوشنگ مقارن 15رمضان ميلاد امام حسن مجتبي (ع)17-20
كلاس طراحي توسط آقاي بهراد خدائي  30/11- 10 
كلاس نقاشي توسط آقاي سعيد آجرپز 30/10- 12
 
سه شنبه
25/5/90
كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 17-20
كلاس آموزش طراحي سعيد آجرپز30/10-12
جلسات نقد آثار هنري ساعت 16
 
 چهارشنبه  26/5/90  گروه عكاسي ميعمان توسط آقاي پارجه فروش ساعت 17
كلاس طراحي توسط آقاي بهراد خدائي  30/11- 10 

 
پنج شنبه
27/5/90
كلاس آموزش خوشنويسي براي كاركنان توسط مهندس فتحي 30/8-30/9
نمايش و نقد فيلم مستند « پست فطرت هاي لعنتي »ساخته كوئينتين تارانتينو 16
نمايشنامه خواني «مجلس بي خوابي » نوشته بهزاد آقاجمالي و كارگرداني حامد اسماعيليوند
منتخب جشنواره نمايشتامه خواني استان آ.غ 17
 
شنبه
29/5/90
كلاس طراحي گروه A توسط آقاي خدائي30/11-10
دوشنبه
31/5/90
 كلاس طراحي توسط آقاي خدائي30/11- 10
كلاس آموزش نقاشي سعيد آجرپز30/10-12
جلسات نقد آثار هنري ساعت 16
 آغاز بازبيني جشنواره استاني تئاتر ماه
 
 

 

Designer: MEMET Khakifirooz, memet.co@gmail.com | hoze honari sazman tabliqat islamic, negar co., tehran.
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری تعلق دارد | نقشه سايت