ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
درباره استانExpand درباره استان
حوزه تبريزExpand حوزه تبريز
معرفي هنرمندانExpand معرفي هنرمندان
گالري تصاويرExpand گالري تصاوير
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
تولیدات
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
 
 
برنامه هاي حوزه هنري آذربايجان شرقي در نيمه اول شهريور ماه 90
 
روز
تاريخ
برنامه
سه شنبه
01/6/90
كارگاه آموزش داستان :آقاي محمد رمضاني 17-20
جلسه نقد آثار هنري ساعت 16
آغاز بازبيني نمايش هاي جشنواره ماه
شهرستان مرند
چهارشنبه
02/6/90
كلاس آموزش طراحي توسط آقاي بهراد خدائي 10-12
گروه عكاسي ميهمان توسط آقاي پارچه فروش ساعت 17
بازبيني نمايش هاي جشنواره ماه
شهرستان بناب
 
پنج شنبه
03/6/90
 كلاس آموزش خوشنويسي براي كاركنان توسط مهندس فتحي 30/9-30/10نمايش و نقد فيلم «هفت دقيقه تا پائيز » ساخته آقاي افخمي 16
بازبيني نمايش هاي جشنواره ماه - شهرستان اهر و تبريز
جمعه
04/6/90
عكاسي عكاسان حوزه هنري از مراسم راهپيمايي روز جهاني قدس
بازبيني نمايش هاي جشنواره ماه
شهرستان تبريز
شنبه
05/6/90
كلاس آموزش طراحي توسط آقاي بهراد خدائي 10-12
بازبيني نمايش هاي جشنواره ماه
شهرستان تبريز
 
يكشنبه
06/6/90
كارگاه عكاسي آقاي كمال شب خيز 16
كارگاه تحليل داستان :آقاي ناصر مطلب زاده 17-20
تمرين موسيقي 9-12
اعلام نتايج پذيرفته شدگان جشنواره استاني تئاتر ماه
 
دوشنبه
07/6/90
كلاس آموزش طراحي توسط آقاي بهراد خدائي 10-12
آغاز بكار ديرخانه جشنواره تئاتر استاني ماه
سه شنبه
08/6/90
كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 17-20
جلسات نقد آثار هنري ساعت 16
پنج شنبه
10/6/90
كلاس آموزش خوشنويسي براي كاركنان توسط مهندس فتحي 30/8-30/9
شنبه
12/6/90
 كلاس آموزش طراحي توسط آقاي بهراد خدائي 10-12
يكشنبه
13/6/90
كارگاه عكاسي آقاي كمال شب خيز 16
كارگاه تحليل داستان :آقاي ناصر مطلب زاده 17-20
تمرين موسيقي 9-12
دوشنبه
14/6/90
جلسه حافظ شناسي و شهريار پژوهي :آقاي احمد احمدي 16
 كلاس آموزش طراحي توسط آقاي بهراد خدائي 10-12
كلاس آموزَ ش نقاشي توسط آقاي آجرپز 30/10-12
سه شنبه
15/6/90
كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 17-20
جلسات نقد آثار هنري ساعت 16
كلاس آموز ش طراحي توسط آقاي آجرپز 30/10-12
چهارشنبه
16/6/90
كلاس آموزش طراحي توسط آقاي بهراد خدائي 10-12
گروه عكاسي ميهمان توسط آقاي پارچه فروش ساعت 17
پنج شنبه
17/6/90
كلاس آموزش خوشنويسي براي كاركنان توسط مهندس فتحي 30/8-30/9 نمايش و نقد فيلم «ساز دهني » ساخته آقاي اميرنادري 16
شنبه
19/6/90
كلاس آموزش طراحي توسط آقاي بهراد خدائي 10-12
يكشنبه
20/6/90

كارگاه عكاسي آقاي كمال شب خيز 16
كارگاه تحليل داستان :آقاي ناصر مطلب زاده 17-20
تمرين موسيقي 9-12
 
دوشنبه
21/6/90
كلاس طراحي توسط آقاي بهراد خدائي 10-12
كلاس آموزَ ش نقاشي توسط آقاي آجرپز 30/10-12
 
سه شنبه
22/6/90

كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 17-20
جلسات نقد آثار هنري ساعت 16
كلاس آموزش طراحي توسط سعيد آجرپز 30/10-12
آغاز جشنواره استاني تئاتر ماه

چهارشنبه
23/6/90

كلاس طراحي توسط آقاي بهراد خدائي 10-12
گروه عكاسي ميهمان توسط آقاي پارچه فروش ساعت 17
جلسات تصويرسازي خانم برهان 16-18
 
 
پنج شنبه
24/6/90
كلاس آموزش خوشنويسي براي كاركنان توسط مهندس فتحي 30/8-30/9
جشنواره استاني تئاتر ماه
جمعه
25/6/90
آئين اختتام جشنواره استاني تئاتر ماه
شنبه
26/6/90
تحويل برنامه هاي مهر ماه توسط مسئولين واحدها
كلاس آموزش طراحي توسط آقاي بهراد خدائي 10-12
يكشنبه
27/6/90
 كارگاه عكاسي آقاي كمال شب خيز 16
كارگاه تحليل داستان :آقاي ناصر مطلب زاده 17-20
تمرين موسيقي 9-12
دو شنبه
28/6/90
كلاس طراحي توسط آقاي بهراد خدائي 10-12
كلاس آموزَ ش نقاشي توسط آقاي آجرپز 30/10-12
سه شنبه
29/6/90
 كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 17-20
جلسات نقد آثار هنري ساعت 16
كلاس آموزش طراحي توسط آقاي آجرپز 30/10-12
چهارشنبه
30/6/90
كلاس طراحي توسط آقاي بهراد خدائي 10-12
گروه عكاسي ميهمان توسط آقاي پارچه فروش ساعت 17
تصوير سازي خانم برهان 16-18
 
 
                                      

 تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری تعلق دارد | نقشه سايت