ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
درباره استانExpand درباره استان
حوزه تبريزExpand حوزه تبريز
معرفي هنرمندانExpand معرفي هنرمندان
گالري تصاويرExpand گالري تصاوير
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
تولیدات
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
 
 
برنامه هاي حوزه هنري آذربايجان شرقي آذر ماه 90
 
روز
تاريخ
برنامه
سه  شنبه
01/9/90
 كلاس آموزش طراحي آقاي آجرپز 30/10-12
كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 16-30/18
جلسه شعر جوان 16 =18
آغاز فعاليت ستاد اجرائي72 بغض بوم 
چهارشنبه
02/9/90
جلسه گروه عكاسي آقاي پارچه فروش 16 -18
جلسه گروه تصوير سازي خانم برهان 16-18
فعاليت ستاد اجرائي72 بغض بوم 
پنجشنبه
03/9/90
فعاليت ستاد اجرائي72 بغض بوم 
شنبه
05/9/90
آغاز ثبت نام همايش 72 بغض بوم
يكشنبه
06/9/90
تمرين موسيقي 9-12
 كارگاه تحليل داستان آقاي مطلب زاده 16-30/18
ادامه ثبت نام همايش 72 بغض بوم

دوشنبه
07/9/90
كلاس آموزش نقاشي آقاي آجرپز 30/10-12
 ادامه ثبت نام همايش 72 بغض بوم
سه شنبه
08/9/90
كلاس آموزش طراحي آقاي آجرپز 30/10-12
 كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 16-30/18  
جلسه شعر جوان 16 =18/ ادامه ثبت نام همايش 72 بغض بوم

چهارشنبه
09/9/90
جلسه گروه عكاسي آقاي پارچه فروش 16 -18
جلسه گروه تصوير سازي خانم برهان 16-18
 ادامه ثبت نام همايش 72 بغض بوم
پنجشنبه
10/9/90
پايان ثبت نام همايش 72 بغض بوم
اختتاميه همايش فرهنگي مرثيه آفتاب
شنبه
12/9/90
آماده سازي فضا و وسايل مورد نياز همايش سوگواره 72 بغض بوم
يكشنبه
13/9/90
كارگاه تحليل داستان آقاي مطلب زاده 16-30/18
ادامه آماده سازي فضا و وسايل مورد نياز همايش سوگواره 72 بغض بوم
برگزاري سوگواره بغض واژه
دوشنبه
14/9/90
تاسوعا
 اجراي هفتمين سوگواره همايش 72 بغض بوم
سه شنبه
15/9/90
عاشورا
چهارشنبه
16/9/90
جلسه گروه عكاسي آقاي پارچه فروش 16 -18
جلسه گروه تصوير سازي خانم برهان 16-18
پنج شنبه
17/9/90
 
شنبه
19/9/90
 
يكشنبه
20/9/90
تمرين موسيقي 9-12
كارگاه تحليل داستان آقاي مطلب زاده 16-30/18
دوشنبه
21/9/90
كلاس آموزش نقاشي آقاي آجرپز 30/10-12
سه شنبه
22/9/90
كلاس آموزش طراحي آقاي آجرپز 30/10-12
كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 16-30/18
جلسه شعر جوان 16 =18
چهارشنبه
23/9/90
جلسه گروه عكاسي آقاي پارچه فروش 16 -18
جلسه گروه تصوير سازي خانم برهان 16-18
پنج شنبه
24/9/90
 
شنبه
26/9/90
 
يكشنبه
27/9/90
 تمرين موسيقي 9-12
كارگاه تحليل داستان آقاي مطلب زاده 16-30/18
دوشنبه
28/9/90
كلاس آموزش نقاشي آقاي آجرپز 30/10-12
سه شنبه
29/9/90
كلاس آموزش طراحي آقاي آجرپز 30/10-12
كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 16-30/18
جلسه شعر جوان 16 =18
چهارشنبه
30/9/90
جلسه گروه عكاسي آقاي پارچه فروش 16 -18
 جلسه گروه تصوير سازي خانم برهان 16-18
 
 
 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری تعلق دارد | نقشه سايت