ورود     | ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
درباره استانExpand درباره استان
حوزه تبريزExpand حوزه تبريز
معرفي هنرمندانExpand معرفي هنرمندان
گالري تصاويرExpand گالري تصاوير
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
تولیدات
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
برنامه هاي حوزه هنري آذربايجان شرقي در اسفند ماه 90
 
روز
تاريخ
برنامه
شنبه
01/12/90
 
يكشنبه
02/12/90
 
كارگاه تحليل داستان آقاي مطلب زاده 16-30/18
دوشنبه
03/12/90
 
سه شنبه
04/12/90
كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 16-30/18
كلاس آموزش طراحي و نقاشي  آقاي آجرپز 30/10-12

چهارشنبه
05/12/90
جلسه شعر جوان با مديريت آقاي هوشنگ 16 -18
 
 
پنجشنبه
06/12/90
 
شنبه
08/12/90


يكشنبه
09/12/90
 
كارگاه تحليل داستان آقاي مطلب زاده 16-30/18
 
دوشنبه
10/12/90
 
 
سه شنبه
11/12/90
كلاس آموزش طراحي و نقاشي  آقاي آجرپز 30/10-12
كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 16- 30/18
 
 
چهارشنبه
12/12/90
جلسه شعر جوان با مديريت آقاي هوشنگ 16 -18
 
 
پنجشنبه
13/12/90
 
 
شنبه
15/12/90
 
يكشنبه
16/12/90
 
 
دوشنبه
17/12/90
 
سه شنبه
18/12/90
كلاس آموزش طراحي و نقاشي آقاي آجرپز 30/10-12
كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 16- 30/18
 
چهارشنبه
19/12/90
جلسه شعر جوان با مديريت آقاي هوشنگ 16 -18
 
 
پنجشنبه
20/12/90
 
جمعه
21/12/90
 
شنبه
22/12/90
 
يكشنبه
23/12/90
 
كارگاه تحليل داستان آقاي مطلب زاده 16-30/18
 
دوشنبه
24/12/90
 
سه شنبه
25/12/90
كلاس آموزش طراحي و نقاشي آقاي آجرپز 30/10-12
 كارگاه آموزش داستان آقاي محمد رمضاني 16- 30/18
 
چهارشنبه
26/12/90
 
پنجشنبه
27/12/90
 
يكشنبه
29/12/90
كارگاه تحليل داستان آقاي مطلب زاده 16-30/18
 
دوشنبه
30/12/90
 
 
 
                                                                                                                                                                                          
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری تعلق دارد | نقشه سايت