ورود     | ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
درباره استانExpand درباره استان
حوزه تبريزExpand حوزه تبريز
معرفي هنرمندانExpand معرفي هنرمندان
گالري تصاويرExpand گالري تصاوير
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
تولیدات
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی

 


برنامه هاي حوزه هنري آذربايجان شرقي در مرداد ماه
1391

روز
تاريخ
بــــــرنامـــــه
يك شنبه
1/5/91
آموزش تصويرسازي كارآموزان توسط مريم هاشمي 13- 9 
 پيگيري آماده­سازي و توليد آلبوم موسيقي با موضوع مذهبي ، انقلابي توسط آقاي ميرزا زاده
كارگاه تحليل داستان دكتر مطلب زاده 18- 30/16   

دوشنبه
2/5/91
آموزش طراحي كارآموزان توسط بهراد خدائي 13-9

سه شنبه
3/5/91
آموزش تصويرسازي كارآموزان توسط مريم هاشمي 13- 9 
 جلسه كارگروه تصويرسازي 18- 17   

چهارشنبه
4/5/91
 
پنج شنبه
5/5/91
 
جمعه
6/5/91
 
شنبه
7/5/91
آموزش طراحي كارآموزان توسط بهراد خدائي 13-9 
 كلاس آموزش طراحي و نقاشي توسط سعيد آجرپز 12- 30/10 

يك شنبه
8/5/91
آموزش تصويرسازي كارآموزان توسط مريم هاشمي 13- 9 
كارگاه تحليل داستان دكتر مطلب زاده 18- 30/16   
 
دوشنبه
9/5/91
آموزش طراحي كارآموزان توسط بهراد خدائي 13-9 
كلاس آموزش طراحي و نقاشي توسط سعيد آجرپز 12- 30/10 

سه شنبه
10/5/91
آموزش تصويرسازي كارآموزان توسط مريم هاشمي 13-9 
جلسه كارگروه تصويرسازي 18- 17    

چهارشنبه
11/5/91
 
پنج شنبه
12/5/91
 
جمعه
13/5/91
 
شنبه
14/5/91
آموزش طراحي كارآموزان توسط بهراد خدائي 13-9
كلاس آموزش طراحي و نقاشي توسط سعيد آجرپز 12- 30/10 

يك شنبه
15/5/91
آموزش تصويرسازي كارآموزان توسط مريم هاشمي 13- 9 
كارگاه تحليل داستان دكتر مطلب زاده 18- 30/16   
 
دوشنبه
16/5/91
آموزش طراحي كارآموزان توسط بهراد خدائي 13-9 
 كلاس آموزش طراحي و نقاشي توسط سعيد آجرپز 12- 30/10 

سه شنبه
17/5/91
آموزش تصويرسازي كارآموزان توسط مريم هاشمي 13-9
جلسه كارگروه تصويرسازي 18- 17    

چهارشنبه
18/5/91
 
پنج شنبه
19/5/91
 
جمعه
20/5/91
 
شنبه
21/5/91
آموزش طراحي كارآموزان توسط بهراد خدائي 13- 9 
كلاس آموزش طراحي و نقاشي توسط سعيد آجرپز 12- 30/10 

يكشنبه
22/5/91
آموزش تصويرسازي كارآموزان توسط مريم هاشمي 13- 9 
كارگاه تحليل داستان دكتر مطلب زاده 18- 30/16   

دوشنبه
23/5/91
آموزش طراحي كارآموزان توسط بهراد خدائي 13- 9   
 كلاس آموزش طراحي و نقاشي توسط سعيد آجرپز 12- 30/10 

سه شنبه
24/5/91
آموزش تصويرسازي كارآموزان توسط مريم هاشمي 13- 9
جلسه كارگروه تصويرسازي 18- 17    

چهارشنبه
25/5/91
 
پنج شنبه
26/5/91
 
جمعه
27/5/91
 
شنبه
28/5/91
آموزش طراحي كارآموزان توسط بهراد خدائي 13-9 
 كلاس آموزش طراحي و نقاشي توسط سعيد آجرپز 12- 30/10 

يكشنبه
29/5/91
آموزش تصويرسازي كارآموزان توسط مريم هاشمي 13- 9 
كارگاه تحليل داستان دكتر مطلب زاده 18- 30/16   

دوشنبه
30/5/91
آموزش طراحي كارآموزان توسط بهراد خدائي 13-9
كلاس آموزش طراحي و نقاشي توسط سعيد آجرپز 12- 30/10 

سه شنبه
31/5/91
آموزش تصويرسازي كارآموزان توسط مريم هاشمي 13- 9  
 جلسه كارگروه تصويرسازي 18- 17    

 
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری تعلق دارد | نقشه سايت