ورود     | ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
درباره استانExpand درباره استان
حوزه تبريزExpand حوزه تبريز
معرفي هنرمندانExpand معرفي هنرمندان
گالري تصاويرExpand گالري تصاوير
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
تولیدات
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی

 

برنامه هاي حوزه هنري آذربايجان شرقي در شهريور ماه 1391

روز
تاريخ
بــــــرنامـــــه
چهارشنبه
1/6/91

جلسه كارگروه تصويرسازي 12-11
كلاس آموزش عكاسي توسط كمال شب خيز 30/19 - 18 
 
پنج شنبه
 
 
2/6/91


 
جمعه
3/6/91

 
شنبه
4/6/91
 كلاس آموزش عكاسي توسط كمال شب خيز 30/19 - 18
يك شنبه
5/6/91
 
دوشنبه
 
 
6/6/91
 
سه شنبه
 
 
7/6/91
 كلاس آموزش طراحي و نقاشي توسط سعيد آجرپز 12- 30/10 
 
چهارشنبه
 
8/6/91
 جلسه كارگروه تصويرسازي 12-11
 كلاس آموزش عكاسي توسط كمال شب خيز 30/19 - 18
 
پنج شنبه
 
9/6/91


 
جمعه
10/6/91
 
شنبه
 
 
11/6/91
 كلاس آموزش عكاسي توسط كمال شب خيز 30/19 - 18
يك شنبه
 
 
12/6/91
 
دوشنبه
 
 
13/6/91
 
سه شنبه
14/6/91

كلاس آموزش طراحي و نقاشي توسط سعيد آجرپز 12- 30/10 
 
چهارشنبه
 
 
15/6/91
جلسه كارگروه تصويرسازي 12-11
كلاس آموزش عكاسي توسط كمال شب خيز 30/19 - 18
 
پنج شنبه
 
 
16/6/91

جمعه
 
 
17/6/91

شنبه
18/6/91
 كلاس آموزش عكاسي توسط كمال شب خيز 30/19 - 18
 
يكشنبه
19/6/91
 
 
دوشنبه
20/6/91
 
 
سه شنبه
 
21/6/91

كلاس آموزش طراحي و نقاشي توسط سعيد آجرپز 12- 30/10 

چهارشنبه
 
 
22/6/91
جلسه كارگروه تصويرسازي 12-11
كلاس آموزش عكاسي توسط كمال شب خيز 30/19 - 18
پنج شنبه
23/6/91


 
جمعه
24/6/91
  

شنبه
25/6/91
 كلاس آموزش عكاسي توسط كمال شب خيز 30/19 - 18
يكشنبه
26/6/91
 
دوشنبه
27/6/91
 
سه شنبه
28/6/91
 
كلاس آموزش طراحي و نقاشي توسط سعيد آجرپز 12- 30/10 
چهارشنبه
29/6/91

جلسه كارگروه تصويرسازي 12-11
كلاس آموزش عكاسي توسط كمال شب خيز 30/19 - 18
پنج شنبه
30/6/91

جمعه
31/6/91

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری تعلق دارد | نقشه سايت